Bokrecension:

”Heligt Landskap” av Jörgen I Eriksson & Jonas Unger.

”Heligt landskap” av Jörgen I Eriksson och Jonas Unger (ISBN 978-91-978832-4-5) utgiven av Norrshaman 2015 är en bok som listar ett stort antal platser runt om i Sverige som vid ett eller annat tillfälle i historien använts som kontaktpunkt för möte mellan människor och andeväsen.
Traditionellt är det till sådana platser många svenskar har sökt sig genom åren för att söka hjälp med situationer och problem när andra metoder inte fungerar. Vanligast genom att be och offra något litet i gengäld till rådarna eller genomföra ritualer av olika slag. Den teoretiska delen av boken kan ses som en uppmuntran och inspiration till att fortsätta denna fina andliga tradition.

Boken börjar med en presentation av koncept som ”drömtid”, ”drömspår”, ”icke-ordinär verklighet” och författarna försöker förklara sin egen mening om vad ordet ”helig” betyder. För den som inte redan är väl införstådd med nyshamanistisk terminologi och har läst Michael Harner, Carlos Castaneda och andra föregångare i genren blir dessa kapitel närmast obegripliga. Förklaringen till varför läsaren uppmanas att bege sig till de olika heliga platserna framstår mest som en naturfilosofisk variant på den bibliska berättelsen. Här presenteras en mytisk bild om hur människor en gång i urtiden ska ha levt i ett paradis och i ett för människan och den omgivande naturen optimalt tillstånd, som författarna menar att man kan få tillgång till och uppleva på dessa platser. Detta ska i sin tur bidra till och återupprätta ett slags ursprunglig harmoni, samklang och kärlek både hos utövaren och dennes globala omgivning. Det ceremoniella uppläggsförslagen i boken håller bra standard.  

Liksom andra religiösa företrädare får vi tyvärr också se författarna ge läsaren en del moraliska pekoral i boken där det varnas för att ta ritualer och magi till hjälp för eget bruk och för att ”missbruka” platserna.  När någon gör så utan att förklara varför läsaren i boken uppmanas att utföra ritualer men inte skulle få lov att hjälpa sig själv eller berättar vad som avses med ”missbruk” är det misstänkt likt en klassisk härskarteknik. Den vanligaste anledningen till att folk tar till just denna teknik är oftast för att dölja bristen på logisk grund, reell kompetens, erfarenhet eller för att gömma undan den rädsla som de flesta oerfarna har inför ämnet. Det är dessutom att göra en grov underskattning av läsarnas egna moraliska kompass och etik. Så även om författarna talar en hel del om magi i boken bör man nog tänka till innan man tar dem till guider eller auktoriteter på just det ämnet.        
 
Behållningen med boken ”Heligt Landskap” är de många platsbeskrivningar som följer efter de inledande kapitlen. Här skymtas något av Erikssons kunskaper i svensk folklig tradition fram och geografisk information, utförliga vägbeskrivningar och historiska fakta kryddas med lokalsägner och legender med anknytning till de olika platserna. De många fina bilderna på respektive plats höjer också värdet på boken.

Gillar man natur-religiöst svärmeri, eskapistisk filosofi och fikautflykter på intressanta platser är ”Heligt Landskap” helt klockren.

Är man mest intresserad av det senare eller att bara hitta en bra plats att offra traditionellt på samt förmår lyssna med ett halvt öra när de trevliga men dramatiska lokalguiderna flummar ut om kosmos, harmoni med allt och ur-filosofi är ”Heligt Landskap” fortfarande en utmärkt guidebok.

Boken finns att köpa på Adlibris eller Norrshaman Förlag.

Vill man hitta platser av samma eller likande karaktär i Danmark rekommenderas istället Mads Lidegaards utmärkta bok ”Danske sten fra sagn og tro” (ISBN: 9788717064287).