Om Dansk Trolldom och Cyprianusböcker

Det danska kungliga biblioteket har nyligen publicerat en stor mängd gamla böcker online och ger gratis nedladdningsbara pdf-versioner till dessa.
För den som är intresserad av trolldomstraditionen och danska spådomsböcker finns det en del riktigt fina guldkorn att hämta. 

Först ut är M. Lorenzens "Signeformularer og Trylleråd, efter yngre jyske håndskrifter" från 1872, där författaren förutom en samlig intressant material från äldre Cyprianusböcker också förklarar hur en del talismaner och wittenbergska ord kommit in i traditionen. Mycket läsvärd.


Därefter kommer Louis Pio´s Cyprianus från 1870: 
"Cyprianus, inde holder mange adsckillige viddenschaber, om tyfveri og at see en tyf udi van[d], der[til] at slaa øyet ud paa en tyf, i lige maade at fri sig og sine fra troeldom og forgiørelse; ja mange andre schmucke støcher som i bogen findis, Aar 1607". 
 
Slutligen kommer:

Oldtidens Sortebog for Aaret 1400, funden ved Udgravningen i en Ruin af en gammel Borg, optrykt ordret efter Originalen 

 
Bara att trycka på länkarna, ladda ner och njuta.