Learn more about Trolldom, Hoodoo Conjure and other
folk magic traditions and practices.

Here are some resources:


About Hoodoo Conjure;


The worlds largest folk magic forum. Here you can find out all about how different situations can be adressed with spells.
It is all you need. Contains everything from love to cursing;
The Lucky Mojo Product Forum


About Trolldom;

Most of these resources are in Swedish, Norwegian or Danish with the exception of the Trolldom Facebook group and
the Trolldomhoodoo blog;

The Root Doctor´s Facebook grupp om Trolldom
https://www.facebook.com/groups/trolldom/

The Root Doctors blog
http://trolldomhoodoo.blogspot.se/

Den sluga och förståndiga gubben
http://runeberg.org/slugagubbe/0003.html

Eva Wiströms nedtecknade "Folktro, visor, sägner och en svartkonstbok" från 1881. Läsvärt från det mytomspunna Göinge;
http://runeberg.org/wefolkdik2/0001.html

Om en svensk trollkarl och speleman:
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/07/1966-09-16-Den-trolldomskunnige-Svinstu-Fredrik.pdf

Åländsk folktro - Skrock och Trolldom av Lennart Torstensson Renwall
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.23e4823c1454b541b9857b/1398151038703/1890+h40+%C3%85l%C3%A4ndsk+folktro.pdf

Norska svartkonstböcker i digitaliserat format. 
http://www.edd.uio.no/ikos/svarteboker/svarteboker.html

Museet Västernorrlands samling av folkloristiska uppteckningar
http://www.murberget.se/upptack/minneslista.aspx?rub1=V

Nordiska Museets samling av bilder på traditonella magiska föremål
http://www.digitaltmuseum.se/search?query=magi

Om den östfinska traditionen och dess utövare
http://www.folklore.ee/folklore/vol43/frog.pdf

Mer läsvärt om den östfinska trolldomstraditionen:
http://books.google.se/books?id=MRYHAAAAQAAJ&pg=PA172&dq=haltia&hl=sv&sa=X&ei=vX1OUpK9KcS54ASEqIHYBQ&ved=0CFEQ6AEwBA#v=onepage&q=haltia&f=false

Om sjukdomssymptom, gamla diagnoser och dess botemetoder.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:487045/FULLTEXT03

En dansk Cyprianus publicead av Louis Pio på danska. 1870.
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021696431_color.pdf 

"Den fundne bog...". Louis A. Lund. 1869. Ännu en populär dansk Svartkonstbok.

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021859452_color.pdf​

"Oldtidens Sortebog". 1903. Ytterligare en av Danmarks mest populära tryckta svartkonstböckr.
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021696448_color.pdf​

Om kulturväxter och deras införsel i Norden
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21517/1/gupea_2077_21517_1.pdf