NYBÖRJARKURS ONLINE - Start Januari 2020.

I januari 2020 börjar vi med nybörjarkurser för de som vill lära sig att arbeta praktiskt med Trolldom, Magiska tekniker, Spådom och mycket mer. 

Efter att ha utvärderat möjligheterna att lära ut online de senaste tre åren kommer vi nu att börja erbjuda nybörjarträning, vägledning och utbildning med start i Januari 2019. 
Utbildningen och träningen är unik i sitt slag och kommer att utveckla de verktyg du behöver för att utföra alla typer av magiskt arbete och ha en gedigen grund i Traditionell och Modern praktik. Syftet med kursen är att ge dig en gedigen förståelse för de bakomliggande modeller som används för att uppnå riktiga resultat och att du kan jobba praktiskt och effektivt för att hjälpa dig själv och andra. 

Utbildningen är 1 timma/vecka som genomförs live på vår utbildningsplattform. 
Du kan närsomhelst titta på materialet i efterhand,  
Utbildningen genomförs på svenska. (Vill du istället ha kursen på engelska? Titta här!)

Pris: 800kr per månad. 

Läs vad andra har sagt om utbildningen här!


 

Registrera dig idag! Gå till vår utbildningssida på nordic-magic.com

Utdrag ur kursinnehållet: 

GRUNDER:
Föreställningar och förväntningar - vart ska du leta, titta och söka och hur lär man sig?
Att lära sig läsa av andra människor, platser och djur - Spådomstekniker, medialitet och synskhet. Hur man ser om någon har besvärjelser på sig, vad för andar de har omkring sig, tankar och känslor som finns mellan personer, hur du använder sinnet för att läsa av kroppen, sinnet och själen. Hur man länkar en person, plats eller föremål till ett annat föremål. 

Hur man bygger en ritual och en besvärjelse i grunden. 

Hur man stärker upp det man vill åstadkomma med hjälp av örter, mineraler och andra material.

Platser för förstärkning - Kompassriktningar, ute i naturen, mötesplatser, kraftplatser, traditionella platser. 
Tidpunkter för förstärkning - Tid på dygnet, veckodag, månen, planetariska tidpunkter, högtidder. 

Hur man tillverkar tinkturer, parfymoljor, rökelser, amulettpåsar och andra sammansatta material. 

Att jobba med andar - de döda, förfäder, naturväsen och andra. 

Det undermedvetna. 


Själsdelar - Modeller av ande, själ och sinne - hur dessa kan påverka oss och andra.

Resa i anden och jobba effektivt på avstånd. 

Etik och Moral - När ska man ingripa? Hur? Vilka metoder är ok och vilka är det inte? Vem bestämmer och vad blir konsekvenserna?


När grunderna väl sitter fördjupar vi oss i Trolldomstraditionen för att knyta bandet till den omgivande naturen och förfäderna. 
Trolldomstraditionen - tekniker och metoder ur den Nordiska traditionen. 

Trollformler - Traditionella formler ur nordisk kultur. 

Metoder för botande och besvärjelser. 

Material: Örter, mineraler, djur, platser, tidpunkter och annat specifikt för Trolldomstraditionen.


Traditionella verktyg - boteknivar, stämträd, såll, önskekvistar mm. 

Andar och väsen i Nordisk natur - Hur man närmar sig och handskas med De döda, Förfäder och andra väsen. Att närma sig förfäderna i de många ättehögarna runt om i landskapet. Heliga källor och källrån, rådare, mm. 

Gudomar  - Traditionella Gudomar ur mytologi och Religion genom historien. Namnlösa naturväsen. Om makter och krafter


När vi gått igenom de traditionella metoderna sätter vi in dem i en modern kontext och ser hur vi kan använda dem för att lösa moderna problem och behov. 
I en modern Nordisk kontext stöter man som utövare ofta på tekniker, spells, andar och material som används inom andra traditioner, Vi tar en titt på de vanligast förekomande och på problem och önskemål som figurerar här i från andra kulturtraditioner. 


När denna del är klar går vi vidare med tekniker och metoder för Själslig och Andlig utveckling.

...för att slutligen prata om professionellt arbete:

Att jobba med klienter på plats och på avstånd - hur man strukturerar arbetet, bemötande, situationsexempel, trygghet mm. 

Internationellt arbete - klienter från andra kulturer och världsdelar. Vilka problem är vanliga? Vilka typer av andar och besvärjelser stöter vi ofta på? osv. 
Etiska riktlinjer och organisationer. 


Hela utbildningen tar omkring 1 - 1,5 år att genomföra. Du väljer själv hur länge du vill gå.  

Registrera dig idag! Gå till vår utbildningssida på nordic-magic.com