Stämma och Ställa i Nordisk Trolldomstradition

Stämma

Ordet stämma går tillbaka till "stam" och har troligtvis fått sin magiska innebörd via gamla tiders rättsprocesser. Att bli stämd till tinget var en kallelse som man lyssnade till, som hade en stor makt och som senare tiders kloka och trollkunniga inte varit sena att använda. Andra rättsbegrepp, som exempelvis ordet "vita" - i betydelsen att dela ut straff, förekommer också flitigt inom trolldomstraditionen.  
Begreppet Stämma är för det flesta idag mest associerat med att stämma blodflöde men tidigare har begreppet även använts i andra sammanhang.

Om stämmaren befinner sig på samma plats som den drabbade placerar han eller hon ofta sitt vänstra namnlösafinger (ringfingret) på såret och mumlar intensivt en memorerad stämmformel tills blodflödet upphör.

Ibland placeras en botekniv (Kniv vars tänge går genom skaftet, vars nitar sitter till vänster om skaftet och som helst ska vara smidd en julenatt av nio sorters ångerstål) på såret vid läsningen, ibland en läggs en ört eller ett stämpulver över såret.

Om stämmaren befinner sig på avstånd är den vanligaste metoden att intensivt tänka på den person vars blod ska stoppas och läsa (mumla) en muntlig formel.

Andra sätt är att hugga botekniven i väggen och hänvisa till den i sin utsagda formel (ex. "så hårt som denna kniv sitter så hårt ska blodet stämmas...") eller ta tre pinnar av bjork eller hassel, doppa dem i blodet och sedan slå in dem i en springa i väggen med orden "här ska du stå!"

Många blodstämmarformler har kristna inslag och de mest spridda hänvisar till hur Jesus stämde Jordanfloden. En annan vanlig variant hänvisar till den berömda formeln om hur den som vet rätt och vittnat orätt ska stå i helvetet som denna från 1698;

Du blod, dig skall vara så lett att rinna,

Som den man ähr Jesus [led],

som wet rett och wittnar orett.

Du blod skall stå,

Som han står i för dömelse.

Jag dövar tig, blod.

Jag binder tig, blod,

Med Herrans vellsignade namn.

Tag på bloden med det namnlösa fingret.

Det sägs att en formel bör vara "ärvd" för att den ska ha nån kraft i sig, dvs. given av någon äldre till en yngre person. Det sägs att man mister förmågan när formeln lärs ut.

De flesta blodstämmare behöver namnet på den drabbade och vissa vill även ha faders och/eller modersnamnet. Vissa anser att deras räckvidd är begränsad till ett visst avstånd och vissa anser att det endast fungerar på personen inom den egna etniska gruppen.

En del säger att man ska akta så inte patienten stäms för hårt, då detta kan orsaka medvetslöshet och i värsta fall döden då allt blod i kroppen stannas av.

Att stämma blodet på en person som som inte har ett sår är ibland omnämnt som ett sätt att anfalla och dräpa en fiende.

Att stämma, d.v.s. stoppa något förekommer även i sammanhang då man talar om att stämma rovdjur (antingen se till att de håller sig borta eller att de går till ett visst ställe för att orsaka skada).

Det vanligaste sättet att stämma rovdjur är att ta sig till ett områdes högsta punkt och skrika en formel i stil med; "Så långt som detta hörs, så långt ska ... hållas sig undan. Jag ställer och stämmer er bort!",  tre eller nio gånger så högt man orkar.
 

Ställa

Ställa innebär att man sätter fast något. I trolldomstraditionen har det samma innebörd som binda. 

Ibland förekommer ordet ställa som synonym till stämma. Det vanligaste sammanhanget där beteckningen ställa används är i fall då man ställer sjukdom till en viss plats:   "...till ett berg där ingen bo, till en sjö där ingen ro, till en jordfast sten i havets djup..." eller "...Du ska gå bort från N.N. och till N.N. i N. N."

Ordet ställa är också vanligt då man talar om att få tjuvar eller bytesdjur att stanna på en viss plats. I dessa ritualer används nästan uteslutande de dödas andar och material som gravjord, dödskallar och ben vilka lånas  mot pant på viss tid eller köps på kyrkogården.